დე იურე – იურიდიული კომპანია

კომპანია დე იურე  წარმოადგენს იურისტთა ჯგუფს, რომელიც ორიენტირებულია მაღალკვალიფიცური მომსახურების გაწევაზე.

კომპანია თავისი საქმიანობით ხელს უწყობს სამართლის პრაქტიკის განვითარებას. კომპანიის მიზანია პარალერულად შეიმუშაოს საკანონმდებლო ინიციატივები და იდგეს ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებების დაცვის სადარაჯოზე. კომპანიის სტრატეგია მომსახურების მაღალი ხარისხისა და კლიენტებისადმი მაქსიმალურად კომფორტული გარემოს შექმნაა. კომპანიისთვის საქმე და კლიენტის ინტერესები უპირველესია.

 

ჩვენს მთავარ სიძლიერეს წარმოადგენს ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც ადვოკატების და იურისტების მიერ წლების განმავლობაში სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობით დაგროვდა. გუნდი შედგება ადვოკატებისგან, რომელთაც გააჩნიათ საქმის წარმოების 15 წლიანი კვალიფიციური პრაქტიკა და ასევე ახალგაზრდა მოტივირებული და მიზანსწრაფული იურისტებისაგან. სწორი, დინამიური და ეფექტური მომსახურების განხორციელებისათვის მუდამ მზად მყოფი გუნდი, კომპანიის მომავალი განვითარების და პერსპექტივის უცილობელი წინაპირობაა. კომპანია მზად არის დაიცვას თქვენი სამართლებრივი ინტერესები სასამართლოში, არბიტრაჟში, პროკურატურაში, საგამოძიებო ორგანოში, აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, შემოსავლების სამსახურში, ნებისმიერ სახელმწიფო დაწესებულებასა და ადმინისტრაციულ ორგანოში

ჩვენი გუნდი

იურიდიული კომპანია “დე იურე”-ს თითოეული იურისტი  ყურადღებას ამახვილებს სამოქალაქო საკითხებზე

გუნდი შედგება ადვოკატებისგან, რომელთაც გააჩნიათ საქმის წარმოების 15 წლიანი კვალიფიციური პრაქტიკა და ასევე ახალგაზრდა მოტივირებული და მიზანსწრაფული იურისტებისაგან. სწორი, დინამიური და ეფექტური მომსახურების განხორციელებისათვის მუდამ მზად მყოფი გუნდი, კომპანიის მომავალი განვითარების და პერსპექტივის უცილობელი წინაპირობაა.

image

თედო დვალიშვილი

CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis blandit molestie ipsum eget placerat. Maecenas eget imperdiet quam

image

მარიანა ნათელაშვილი

Civil Lawyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis blandit molestie ipsum eget placerat. Maecenas eget imperdiet quam

image

სახელი და გვარი

CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis blandit molestie ipsum eget placerat. Maecenas eget imperdiet quam

image

სახელი და გვარი

Business Lawyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis blandit molestie ipsum eget placerat. Maecenas eget imperdiet quam

image

სახელი და გვარი

CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis blandit molestie ipsum eget placerat. Maecenas eget imperdiet quam

image

სახელი და გვარი

CEO Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis blandit molestie ipsum eget placerat. Maecenas eget imperdiet quam

მოითხოვეთ უფასო კონსულტაცია

ყურადღებას ვაქცევთ კლიენტებს საუკეთესო შედეგების მისაღებად.