საქართველოს კონსტიტუციის პროექტში გათვალისწინებულია ახალი ნორმა

0 Comments

საქართველოს კონსტიტუციის პროექტში გათვალისწინებულია ახალი ნორმა, სადაც მოხსენიებულია ადვოკატი, როგორც ადამიანთა უფლებების დამცველი სასამართლოში.  საინტერესოა, რომ ბევრ ქვეყანას არ აქვს თავის კონსტიტუციაში მოხსენიებული ადვოკატის ცნება. ეს ცვლილება დადებითად შეაფასა  ევროპის ადვოკატთა ასოციაციებისა და სამართლის საბჭომ (CCBE), კერძოდ მან წერილში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ,,კონსტიტუციის ახალი რედაქცია ადვოკატთა უფლებებისა და იურისტთა თვითრეგულაციების შესახებ ახალ თავებს მოიცავს, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ადვოკატის პროფესიის დამოუკიდებლობის გაძლიერებაში“.

About DeJure

    You May Also Like

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *