ჩვენს შესახებ

იურიდიული სამსახურის უზრუნველყოფა.

კომპანია დე იურე  წარმოადგენს იურისტთა ჯგუფს, რომელიც ორიენტირებულია მაღალკვალიფიცური მომსახურების გაწევაზე. კომპანია თავისი საქმიანობით ხელს უწყობს სამართლის პრაქტიკის განვითარებას. კომპანიის მიზანია პარალერულად შეიმუშაოს საკანონმდებლო ინიციატივები და იდგეს ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებების დაცვის სადარაჯოზე.კომპანიის სტრატეგია მომსახურების მაღალი ხარისხისა და კლიენტებისადმი მაქსიმალურად კომფორტული გარემოს შექმნაა. კომპანიისთვის საქმე და კლიენტის ინტერესები უპირველესია.

ჩვენს მთავარ სიძლიერეს წარმოადგენს ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც ადვოკატების და იურისტების მიერ წლების განმავლობაში სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობით დაგროვდა. გუნდი შედგება ადვოკატებისგან, რომელთაც გააჩნიათ საქმის წარმოების 15 წლიანი კვალიფიციური პრაქტიკა და ასევე ახალგაზრდა მოტივირებული და მიზანსწრაფული იურისტებისაგან. სწორი, დინამიური და ეფექტური მომსახურების განხორციელებისათვის მუდამ მზად მყოფი გუნდი, კომპანიის მომავალი განვითარების და პერსპექტივის უცილობელი წინაპირობაა. კომპანია მზად არის დაიცვას თქვენი სამართლებრივი ინტერესები სასამართლოში, არბიტრაჟში, პროკურატურაში, საგამოძიებო ორგანოში, აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, შემოსავლების სამსახურში, ნებისმიერ სახელმწიფო დაწესებულებასა და ადმინისტრაციულ ორგანოში

აღმასრულებელი ხელმძღვანელი

image

თედო დვალიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

image

სახელი გვარი

პოზიცია

საქმიანობის სფერო

ჩვენსი მთავარი სიძლიერე ცოდნა და გამოცდილებაა

ჩვენი კომპანია მზადაა გაგიწიოთ სრული იურიდიული მომსახურება საკორპორაციო სამართლის მიმართულებით.

Read More

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩამოყალიბებამ კიდევ უფრო გაზარდა საერთაშორისო სამართლის მნიშვნელობა.

Read More

გთავაზობთ იურიდიულ კვალიფიკაციურ მომსახურებას ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა სასამართლოს მიერ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესი.

Read More

იურიდიულ მომსახურება ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის დაცვის სფეროში, როგორიც არის საპატენტო, საავტორო უფლებების, სასაქონლო ნიშნების, ლოგოების, დიზაინისა და სასაქონლო დასახელების დაცვა.

Read More

სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად, ჩვენ დავიცავთ თქვენს ინტერესებს გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის მთელ ეტაპზე.

Read More

საგადასახადო კოდექსის დებულებები იძლევა არაერთგვაროვანი ინტერპრეტაციის საშუალებას, რაც ხშირად ფინანსურად უარყოფითად აისახება როგორც ქართულ, აგრეთვე უცხოურ ბიზნესზე.

Read More

თუ თვლით, რომ თქვენი უფლებები უხეშად ირღვევა დამსაქმებლის მხრიდან, და არ იცით როგორ დაიცვათ თავი.

Read More